Od 2015roku FHU CleanWorld Marek Woch współpracuje z PN-WMS Sp. z o.o. kompostownia odpadów zielonych w zakresie odbioru odpadów pochodzenia roślinnego z których powstaje naturalny środek do poprawy jakości gleby - kompost zielony.

PN-WMS