Czym jest efekt cieplarniany?

Kategoria: Blog

ręka trzymająca część logo - recykling

Efekt cieplarniany to zjawisko polegające na podwyższeniu temperatury Ziemi w związku z obecnością w atmosferze tak zwanych gazów cieplarnianych, do których należą para wodna, dwutlenek węgla, metan, freony i inne. Gazy te zapobiegają wydostawaniu się z naszej planety promieniowania cieplnego poprzez pochłanianie i magazynowanie go.

Przyczyny tego zjawiska mogą być związane zarówno z czynnikami naturalnymi, jak i antropogenicznymi, czyli wywołanymi działalnością człowieka. Dzięki naturalnemu efektowi cieplarnianemu temperatura na naszej planecie jest o około 20 – 34 stopnie Celsjusza wyższa, co niesie za sobą wiele korzyści dla rozwoju wszelkich form życia.

W ostatnim czasie część badaczy szczególnie podkreśla negatywny wpływ efektu cieplarnianego wywołanego działalnością człowieka. Przedstawia siępogląd, że procesy uprzemysłowenia nasilające się od kilku ostatnich wieków i w związku z tym oddawanie do atmosfery zwiększonej ilości dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych ma znaczący wpływ na stałe podnoszenie się temperatury na naszej planecie. Z kolei coraz wyższa średnia temperatura na Ziemi prowadzi do topnienia lodowców, podnoszenia się poziomu mórz i oceanów, a w efekcie może dojść do zalania obszarów położonych na małej wysokości bezwzględnej. Innym skutkiem może być również przemieszczenie się stref klimatycznych, zmiany systemu prądów morskich oraz częstsze pojawianie się huraganów, cyklonów i tornad.

Cały czas trwa polityczno-społeczna i naukowa debata na temat globalnego ocieplenia i tego, czy decydujący wpływ na zmiany klimatyczne ma człowiek, czy jednak naturalne procesy występujące na naszej planecie. Jednak niezależnie od tego, która ze stron tej dyskusji ma rację, warto nie obciążać atmosfery dodatkowymi porcjami gazów cieplarnianych. My ze swej strony możemy podjąć choćby drobne działania, takie jak segregacja śmieci i recykling pozwalający na zaoszczędzenie energii i mniejszą emisję gazów powodujących nadmierne ogrzewanie się atmosfery.