Negatywne skutki spalania śmieci

Kategoria: Blog

płonące odpady

Warto ograniczać wytwarzanie śmieci, jednak niektórzy to zalecenie rozumieją opacznie i zaczynają pozbywać się różnego rodzaju odpadów w taki sposób, że spalają je w domowych piecach.  Jest to proceder bardzo niebezpieczny dla środowiska, ponieważ podczas spalania do atmosfery przedostają się szkodliwe substancje chemiczne. Uwalniane z dymem do powietrza mogą dostać się do dróg oddechowych człowieka, do wód gruntowych albo opaść na glebę i rośliny w przydomowych ogródkach.

Zanieczyszczenia wydzielające się podczas spalania śmieci w domowych piecach to między innymi tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, chlorowodór i cyjanowodór. Wszystkie te substancje są wdychane przez osoby znajdujące się w pobliżu, a także wnikają do gleby i wód. U człowieka powodują podrażnienia układu oddechowego, a nawet uszkodzenia płuc.

Szczególnie niebezpieczne jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych, w tym butelek i worków plastikowych, a także elementów gumowych i lakierowanych. Podczas spalania wymienionych odpadów do powietrza emitowane są rakotwórcze dioksyny, których wpływ na zdrowie może objawić się nawet po kilkudziesięciu latach.

Pamiętajmy więc, że poza materiałami opałowymi tylko niektóre odpady możemy bezpiecznie spalać w naszych piecach. Są to:

– papier, tektura i drewno, a także opakowania z nich wykonane,

– odpady z gospodarki leśnej (ale nie obejmuje to chemikaliów oraz opakowań z tworzyw sztucznych),

– odpady z kory i korka,

– ścinki drewna, wióry i trociny,

– mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.