Śmieci w morzach i oceanach

Kategoria: Blog

butelka pływająca w oceanie

Każdego dnia przybywa śmieci na naszej planecie. Problemem stają się jednak nie tylko odpady znajdujące się na lądzie, ale również te, które trafiają do wód. Morza i oceany pokrywają około 70% powierzchni Ziemi, żyje w nich wiele gatunków zwierząt i roślin, więc ich zanieczyszczenie staje się bardzo poważnym problemem.

Skąd się biorą śmieci w wodzie?

Większość śmieci, które trafiają do wód, jest wytwarzana przez człowieka na lądzie. To często nieprzetworzone odpady wrzucane do rzek, pozostałe po powodziach albo zostawiane na plażach i brzegach zbiorników wodnych. Do zanieczyszczeń przyczyniają się również rybołówstwo, transport morski, platformy wiertnicze oraz systemy kanalizacyjne. Najczęściej spotykanymi odpadami są opakowania i inne elementy plastikowe, ale spotykane są również śmieci ze szkła, metalu czy drewna.

Niebezpieczne odpady z tworzyw sztucznych

Szczególnie niebezpieczne są śmieci z tworzyw sztucznych, ponieważ nie rozkładają się przez setki lat, a jedynie dzielą na coraz mniejsze kawałki. Takie drobne elementy są często mylone z żywnością i połykane przez ptaki oraz inne morskie zwierzęta, co niejednokrotnie prowadzi do ich osłabienia, a nawet śmierci. Zanieczyszczenia te mogą również trafiać z powrotem do nas, ponieważ połykają je małe ryby, które z kolei pożerane są przez większe, a te ostatnie łowimy i zjadamy.

Jak walczyć z odpadami w wodach?

Odpady znajdujące się w morzach i oceanach są problemem transgranicznym, którego rozwiązanie powinno opierać się na sprawnej współpracy regionalnej i międzynarodowej. Bardzo ważne są działania zapobiegawcze, które służą zmniejszeniu ogólnej liczby odpadów i zwiększeniu zakresu recyklingu śmieci. Wprowadza się również zmiany prawne, prowadzące do ograniczenia ilości odpadów powstających na statkach i w portach. Natomiast jeśli chodzi o odpady już dryfujące w wodach, to wdraża się rozmaite inicjatywy polegające na odławianiu większych śmieci i zabieraniu przez statki.

Takie działania być może nie doprowadzą do szybkiej poprawy sytuacji, ale są dobrym sposobem na podniesienie świadomości społecznej i zwrócenie uwagi na istniejący problem.