Zagospodarowanie odpadów budowlanych

Kategoria: Blog

transport odpadów

Wśród odpadów budowlanych i remontowych znajdziemy różnorodne przedmioty: gruz, kable, tapety, papa, eternit, folie, styropiany, laminaty, plastik, złom oraz należące do szczególnie niebezpiecznych puszki po farbach i butelki po rozpuszczalnikach. Umieszczenie tego typu odpadów w pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne jest skrajnie nieodpowiedzialne. Tego typu śmieci będą rozkładały się bardzo długo, emitując jednocześnie wiele groźnych substancji do atmosfery i wód gruntowych. Takich odpadów nie można również spalić samodzielnie, ponieważ jest to skrajnie niebezpieczne nie tylko dla przyrody, ale również dla nas samych. Podczas spalania tworzyw sztucznych do atmosfery emitowane są silne zanieczyszczenia. Wszystkie te substancje powodują groźne choroby u ludzi, roślin i zwierząt. Dlatego palenie odpadów remontowych podlega wysokiej grzywnie. Aby prawidłowo, zgodnie z prawem i bezpiecznie dla środowiska pozbyć się odpadów budowlanych, warto skorzystać z usług wyspecjalizowanej firmy.

Kontener na odpady budowlane

Firmy wywożące odpady najczęściej oferują klientowi kontener, w który można załadować śmieci. Kontenery mogą mieć od 5m3 do 34m3, jednakże niezależnie od wielkości ich udźwig nie przekracza 4 ton. Odpady możemy do nich załadować samodzielnie lub skorzystać z usług firmy, która nam je wynajmuje. To dobre rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą jeszcze bardziej przyspieszyć porządkowanie posesji. Ponadto warto zauważyć, że jeśli chcemy pozbyć się również gruzu, konieczne jest zamówienie osobnego kontenera. A to ponieważ gruz jest takim typem odpadu, który nie powinien być mieszany z innymi śmieciami. Musi być on segregowany i wywieziony w przeznaczone do tego celu wysypisko lub składowisko.

Recykling jest cool

Nie wszystkie pozostałe po remoncie rzeczy koniecznie muszą zostać wyrzucone. Czasem niektóre przedmioty po przerobieniu znajdą swoje zastosowanie. Jeśli jednak nie mamy pomysłu na ponowne wykorzystanie odpadów warto dopilnować, aby trafiły do recyklingu. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że odpady nie będą zagrożeniem dla środowiska.